— Elbilsenkäten —


Vintervikens bilförening beslöt våren 2017 att inte ersätta vår andra bil "Örnbackenbilen" med en elbil. Beslutet föregicks av ett medlemsmöte och en enkät bland medlemmarna. 

 Samtidigt genomfördes för första gången en nationellt övergripande enkät i Sverige för att få svar på vad förare av laddbara fordon tänker om "elbilar och elektromobilitet". 

Sverige undersökningen  ( SELF-i-studien ) redovisas här.